ಬೂಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 70Khz ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕ