ಬೂಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 40Khz ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕ