ಬೂಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 35Khz ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕ