ಬೂಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 30Khz ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕ