ಬೂಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 28Khz ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕ