ಬೂಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 20Khz ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕ