ಬೂಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 15Khz ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕ